Новини

Открит през 2008 г., Очен медицински център „Окулус” е сред най-модерните здравни заведения в България за специализирана извънболнична помощ в областта на очните заболявания. Центърът разполага с високотехнологична апаратура, позволяваща поставянето на прецизна диагноза, извършване на ранна профилактика и своевременно лечение на зрението, екзактно определяне оптиката на окото - път към точните очила или контактни лещи.

Операционият блок работи с най-новите технологии за лазерно и ултразвуково лечение на катаракта и други заболявания на зрителния орган.

Тук работи екип от отлични специалисти с доказан професионален авторитет. Нашите пациенти получават компетентна, адекватна на европейските и световните стандарти специализирана помощ и лечение.

Очен медицински център „Окулус” има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, както и за високоспециализирани медицински дейности. 

  FACEBOOK

  

Центърът работи по договор  с НЗОК