ОЧЕН ЦЕНТЪР "ОКУЛУС"

ул. "Васил Левски" №124

работно време:  понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа.


ОПТИКА "ОКУЛУС"

пл. „Свобода” №7