1. Първичен офталмологичен преглед 1 50.00 лв.
2. Вторичен /контролен/ преглед 1 20.00 лв.
3. Издаване на мед. свидетелство /или документ дубликат/ 1 15.00 лв.
4. Издаване на болничен лист с ЛКК 1 30.00 лв.
5. Авторефрактометрия на две очи 10.00 лв.
6. Тонометрия контактна по Маклаков на две очи 5.00 лв.
7. Тонометрия безконтактна на две очи 10.00 лв.
8. В-Ехография на око и орбита /на две очи-180.00 лв./ на едно око 140.00 лв.
9. Пахиметрия на роговица на две очи 30.00 лв.
10. Обективно изследване на рефракцията – на деца до 6г. на две очи 12.00 лв.
11. Обективно изследване на рефракцията – скиаскопия на две очи 10.00 лв.
12. Компютърна периметрия на две очи 30.00 лв.
13. Оглед с Голдман на две очи 30.00 лв.
14. Контактни лещи – първоначално нагаждане и обучение на две очи 40.00 лв.
15. Екстракция на роговично чуждо тяло 1 50.00 лв.
16. Субконюнктивна инжекция 1 15.00 лв.
17. Ретробулбарна инжекция 1 20.00 лв.
18. Промивка на слъзни пътища 1 20.00 лв.
19. Оптична биометрия на едно око 210.00 лв.
20. Вземане намазка за микробиологично изследване 1 5.00 лв.
21. Обработка на разкъсна рана на клепачи – сутура на едно око 150.00 лв.
22. Операция на ксантелазми на едно око 100.00 лв.
23. Операция на птеригиум с пластика на едно око 150.00 лв.
24. Отстраняване на халацион на едно око 100.00 лв.
25. Пластика на клепач при блефарохалазис на едно око 200.00 лв.
26. Пластична корекция – ектропион, ентропион на едно око 150.00 лв.
27. Новообразувание на клепачите на едно око 150.00 лв.
28. Катарактна екстракция /без стойността на лещата/ на едно око 500.00 лв.
29. Обща анестезия 1 180.00 лв.
30. Мускулна инжекция 1 7.00 лв.
31. Венозна инжекция 1 15.00 лв.
32. Венозна инфузия 1 20.00 лв.
33. Измерване на артериално кръвно налягане 1 5.00 лв.
34. Лазерна коагулация на хориоретина  на едно око 40.00 лв.
35. ФА /флуоресцеинова ангиография/ с консултация на две очи 70.00 лв.
36. ОСТ - 3D скенер  на едно око 57.50 лв.
37. Автофлуоресценция на две очи 40.00 лв.
38. YAG лазер на едно око 100.00 лв.
39. Първичен преглед УНГ 1 50.00 лв.
40. Вторичен /контролен/ преглед  УНГ 1 20.00 лв.
41. Промивка на уши  на едно ухо 10.00 лв.
42. Аудиометрия на две уши 20.00 лв.