Ц Е Н О Р А З П И С

на медицинските дейности, извършвани в АСМП-МЦ „Окулус-Кушинова” ЕООД

 

Наименование на услугата

Мерна единица
(брой и др.)

Цена, заплащана от:

Пациент

НЗОК

1.

Първичен офталмологичен преглед

1

60.00 лв.

24.50 лв.

2.

Първичен офталмологичен преглед от хабилитирано лице

1

80.00 лв.

24.50 лв.

3.

Вторичен преглед /до 30 дни след първичния преглед/

1

40.00 лв.

12.00 лв.

4.

Издаване на мед. свидетелство /или документ дубликат/

1

30.00 лв.

 

5.

Издаване на болничен лист с ЛКК

1

50.00 лв.

20.00 лв.

6.

Изследване на зрителна острота с корекция

1

20.00 лв.

 

7.

Циклоплегия /разширяване на зениците/

1

10.00 лв.

 

8.

Авторефрактометрия

1

10.00 лв.

 

9.

Тонометрия /безконтактна, контактна по Маклаков/

на едно око

5.00 лв.

 

10.

В-Ехография на око и орбита /на две очи-200.00 лв./

на едно око

140.00 лв.

 

11.

Пахиметрия на роговица

на едно око

20.00 лв.

 

12.

Обективно изследване на рефракцията – на деца до 6г.

1

30.00 лв.

 

13.

Обективно изследване на рефракцията – скиаскопия

1

30.00 лв.

 

14.

Компютърна периметрия

на едно око

25.00 лв.

 

15.

Оглед с Голдман

на едно око

25.00 лв.

 

16.

Контактни лещи – първоначално нагаждане и обучение

 

60.00 лв.

 

17.

Екстракция на роговично чуждо тяло

1

70.00 лв.

24.50 лв.

18.

Субконюнктивна инжекция

1

20.00 лв.

 

19.

Ретробулбарна инжекция

1

30.00 лв.

 

20.

Промивка на слъзни пътища

1

50.00 лв.

 

21.

Оптична биометрия

на едно око

210.00 лв.

 

22.

Вземане намазка за микробиологично изследване

1

20.00 лв.

 

23.

Обработка на разкъсна рана на клепачи – сутура

на едно око

150.00 лв.

 

24.

Операция на ксантелазми

на едно око

200.00 лв.

 

25.

Операция на птеригиум с пластика

на едно око

350.00 лв.

 

26.

Отстраняване на халацион

на едно око

200.00 лв.

 

27.

Пластика на клепач при блефарохалазис

на едно око

350.00 лв.

 

28.

Пластична корекция – ектропион, ентропион

на едно око

350.00 лв.

 

29.

Новообразувание на клепачите

на едно око

300.00 лв.

 

30.

Катарактна екстракция /без стойността на лещата/

на едно око

700.00 лв.

380.00 лв.

31.

Обща анестезия

1

230.00 лв.

 

32.

Мускулна инжекция

1

10.00 лв.

 

33.

Венозна инжекция

1

20.00 лв.

 

34.

Венозна инфузия

1

30.00 лв.

 

35.

Измерване на артериално кръвно налягане

1

7.00 лв.

 

36.

Лазерна коагулация на хориоретина

на едно око

100.00 лв.

 

37.

ФА /флуоресцеинова ангиография/ с консултация

1

100.00 лв.

36.06 лв.

38.

ОСТ - 3D скенер

на едно око

60.00 лв.

 

39.

Автофлуоресценция / Нативна снимка

на едно око

30.00 лв.

 

40.

YAG лазер

на едно око

150.00 лв.

 

41.

Първичен преглед УНГ

1

60.00 лв.

 

42.

Вторичен /контролен/ преглед

1

40.00 лв.

 

43.

Промивка на уши

на едно ухо

25.00 лв.

 

44.

Аудиометрия

на едно ухо

30.00 лв.

 

 

                                                                                            Утвърдил:..............................................

                                                                                             /Д-р Йорданка Матеева, управител/

                                                                                                                                  01.04.2022 г.