Наименование на услугата

Мерна единица
(брой и др.)

Цена, заплащана от:

Пациент

НЗОК

1.

Първичен офталмологичен преглед

1

50.00 лв.

24.50 лв.

2.

Вторичен /контролен/ преглед

1

30.00 лв.

12.00 лв.

3.

Издаване на мед. свидетелство /или документ дубликат/

1

15.00 лв.

 

4.

Издаване на болничен лист с ЛКК

1

30.00 лв.

20.00 лв.

5.

Авторефрактометрия

на две очи

10.00 лв.

 

6.

Тонометрия контактна по Маклаков

на две очи

5.00 лв.

 

7.

Тонометрия безконтактна

на две очи

10.00 лв.

 

8.

В-Ехография на око и орбита /на две очи-200.00 лв./

на едно око

140.00 лв.

 

9.

Пахиметрия на роговица

на две очи

30.00 лв.

 

10.

Обективно изследване на рефракцията – на деца до 6г.

на две очи

20.00 лв.

 

11.

Обективно изследване на рефракцията – скиаскопия

на две очи

20.00 лв.

 

12.

Компютърна периметрия

на две очи

40.00 лв.

 

13.

Оглед с Голдман

на две очи

40.00 лв.

 

14.

Контактни лещи – първоначално нагаждане и обучение

на две очи

50.00 лв.

 

15.

Екстракция на роговично чуждо тяло

1

50.00 лв.

24.50 лв.

16.

Субконюнктивна инжекция

1

20.00 лв.

 

17.

Ретробулбарна инжекция

1

30.00 лв.

 

18.

Промивка на слъзни пътища

1

30.00 лв.

 

19.

Оптична биометрия

на едно око

210.00 лв.

 

20.

Вземане намазка за микробиологично изследване

1

10.00 лв.

 

21.

Обработка на разкъсна рана на клепачи – сутура

на едно око

150.00 лв.

 

22.

Операция на ксантелазми

на едно око

100.00 лв.

 

23.

Операция на птеригиум с пластика

на едно око

150.00 лв.

 

24.

Отстраняване на халацион

на едно око

130.00 лв.

 

25.

Пластика на клепач при блефарохалазис

на едно око

250.00 лв.

 

26.

Пластична корекция – ектропион, ентропион

на едно око

200.00 лв.

 

27.

Новообразувание на клепачите

на едно око

170.00 лв.

 

28.

Катарактна екстракция /без стойността на лещата/

на едно око

500.00 лв.

380.00 лв.

29.

Обща анестезия

1

230.00 лв.

 

30.

Мускулна инжекция

1

10.00 лв.

 

31.

Венозна инжекция

1

20.00 лв.

 

32.

Венозна инфузия

1

25.00 лв.

 

33.

Измерване на артериално кръвно налягане

1

7.00 лв.

 

34.

Лазерна коагулация на хориоретина

на едно око

50.00 лв.

 

35.

ФА /флуоресцеинова ангиография/ с консултация

на две очи

80.00 лв.

36.06 лв.

36.

ОСТ - 3D скенер

на едно око

60.00 лв.

 

37.

Автофлуоресценция

на две очи

50.00 лв.

 

38.

YAG лазер

на едно око

150.00 лв.

 

39.

Първичен преглед УНГ

1

50.00 лв.

 

40.

Вторичен /контролен/ преглед

1

30.00 лв.

 

41.

Промивка на уши

на едно ухо

20.00 лв.

 

42.

Аудиометрия

на две уши

30.00 лв.

 

 

                                                                                            Утвърдил:..............................................

                                                                                             /Д-р Йорданка Матеева, управител/

                                                                                                                                  01.10.2021 г.